Tillverkning med kompetens

Kompetens handlar om kombinationen av kunskap, erfarenhet och förmåga. Vi vill att ett samarbete med oss ska karakteriseras av att vara nära, okomplicerat och målmedvetet. Därför har vi kontinuerligt investerat i både teknik- och kompetensutveckling.

Läs mer

Fräsning och svarvning som specialitet

I strävan efter flexibilitet och rationell produktion har vår organisation utvecklat
en förmåga att ständigt arbeta med förbättringar. Ett engagemang som leder
till framgång för våra kunder.

Stor kunskap - lång erfarenhet

Ljuders arbetar med skärande bearbetning. Vi bearbetar gjutgods och stångmaterial. Inom segmentet korta till medellånga serier och från enklare till komplicerade produkter hittar du vår nisch, där hjälper vi dig med rationell produktion.

Läs mer

Ljuders