Historia

Då till nu

Ljuders Nickelsilfverfabrik startade redan 1876. Den som grundade företaget var disponenten på Lessebo Bruk Lars-Erik Boman. Anledningen var att Lessebo Bruk ägde Kleva nickelgruva och metallen som producerades där skulle förädlas.

Fabriken låg från början i nuvarande hembygdsparken. Lokalerna ägdes av Hofmantorps glasbruk.

Från början tillverkade man diverse artiklar i ren nickelplåt, såsom kaffeserviser, snusdosor, matbestick etc. dessutom tillverkade man en del gjutna detaljer t.ex. dörrhandtag, ljusstakar och kandelabrar.

På 1880-talet inriktades produktionen alltmer på tillverkning av lås och beslag till järnvägsvagnar. I huvudet på företagets brevpapper står det tryckt att de tillverkar: Allehanda metallgjutgods af messing, koppar, pinsback och massiv nickel efter ritningar och modeller. Specialité: metallbeslag för inredning af jernvvägspersonvagnar. Firman etablerad 1876. Prisbelönt i Paris, Malmö och Borås.

Fabriken fick efterhand samtliga järnvägsverkstäder som kund.

På 1910-talet såldes företaget till Aktiebolaget Linköpings Armaturfabrik, ett dotterbolag till Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping.

1923 köpte Boman tillbaka fabriken. Under de åren företaget var sålt rustades maskinparken upp.

1941 såldes företaget till Gunnar, Åke och Nils Franzen, Georg Lindell, Severin Berg och Ivar Lundahl. De byggde ny fabrik och 1948 flyttade verksamheten till nuvarande lokaler. De har sedan i omgångar byggts om och till.

1964 anställdes Bertil Vedenbrandt som verkställande direktör. Andra kunder kom in i bilden som t.ex. Växjö Rostfritt och Volvo Penta. Han och hans familj blev senare ägare av företaget.

1979 blev de anställda erbjudna att köpa företaget. På sommaren 1980 var allt klart och de anställda tog över ägandet.

Åren efter 1980 har om och tillbyggnader skett. På maskinsidan har stora investeringar och moderniseringar genomförts. Detta har gjort att vi idag är ett rationellt och modernt tillverkande företag.

För med utförlig historik. Ladda ner PDF här.