Kvalitet & miljö

På Ljuders är vi mycket måna om att leverera högsta kvalitet och det återspeglas i de goda omdömen vi får av våra kunder.

Vi är certifierade både enligt ISO 9001 gällande kvalitet och ISO 14001 gällande miljö. Vår första certifiering genomfördes redan 1997 och vårt förbättringsarbete när det gäller process, ledningssystem och kvalitet pågår ständigt.

Vi arbetar med miljöfrågor på ett sådant sätt att företagets tillverkningsprocesser, produkter och annan verksamhet utgör en så liten belastning som möjligt på miljön.

Vi ser ständig utveckling som en självklar och viktig del när det gäller både personal, effektivitet, kvalitetsstyrning och att minimera vår miljöpåverkan.
Genom våra väl förankrade och kommunicerade rutiner säkerställs att vår verksamhet bedrivs enligt lagkrav, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Ladda ned certifikat här