Produktion

Vår målsättning är att ha en produktionsanläggning med stor flexibilitet.  För att skapa en rationell produktion har vi maskiner som klarar komplett bearbetning i en uppspänning. Målsättningen är att få ett bättre flöde och därmed en ökad konkurrenskraft.

Men viktigast av allt är en organisation som har kunskap, erfarenhet och förmåga att använda sig av maskinparken. En kombination som vi vet leder till konkurrenskraft för våra kunder.