Besök på Ljuders

Besök på Ljuders

september 19, 2019

Nyligen var Lessebo Kommuns nya näringslivsutvecklare Karin Bååth på studiebesök hos oss.
Vi tycker att det är roligt att hon väljer att besöka just vårt företag, och av bilden att döma verkar
hon tycka samma sak!