Några röster om Ljuders

Hösten 2013 genomförde vi ett antal kundintervjuer. Syftet var att få en tydligare bild av vad våra kunder tycker fungerar bra och vad som skulle kunna fungera bättre i vårt samarbete. Vi hoppades också få idéer och uppslag för vår fortsatta utveckling.

Här följer några citat från intervjuerna:

”Jag är inköpare av etablerade artiklar och har samarbetat med Ljuders i många år. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete. Bra kvalitet och leveranstider som jag kan lita på. Ljuders är för mig en organisation med lyhördhet och engagemang. Med tanke på det renommé de har inom vårt företag borde det finnas alla möjligheter att kunna utveckla affärerna.”

”Våra kunder finns över hela världen och på vår marknad är konkurrensen hård. Det leder till ständiga utmaningar och ett behov av allt mera rationella processer. Kort sagt, en ständig prispress. Vi behöver leverantörer som hjälper oss att behålla vår konkurrenskraft, som ständigt driver frågan om effektivisering och utveckling.

”Vi har klassat Ljuders som en i gruppen av Viktiga Samarbetspartners. Det innebär naturligtvis att vi är mycket nöjda med vårt samarbete. Jag lämnar offertunderlag till ett bredare program än vad som är Ljuders “hemmaarena” och de besvarar många av offertunderlagen. Mitt råd är att Ljuders bör stanna vid sin läst och fortsätta utvecklas där.”

”Ljuders tillhör gruppen av våra prioriterade leverantörer. De levererar med bra kvalitet och pålitliga leveranstider. En leverantör som vi inte tvekar att låta skicka direktleveranser till kund utan att det passera vår interna kvalitetskontroll. Det hjälper oss att leverera snabbt och säkert. Dessutom är hela organisationen inställd på att vara flexibla, lyhörda och hjälpsamma.”