Kundnytta

För gjutgods och smidda detaljer som oftast har oregelbunden form har vi stor kunskap att redan på konstruktionsstadiet diskutera och ventilera alternativa lösningar för att skapa rationell produktion. Vår kompetens och långa erfarenhet kan komma väl till pass och vi har ett flertal intressanta exempel att visa dig där alternativa lösningar har skapat fördelar för våra kunder.