Kvalitet & Miljö

14001-2012

Vår första certifiering genomfördes redan 1997 och ledningssystemet utvecklas ständigt.

Vi använder oss av en modern mätutrustning bl.a. en 3D-mätmakin.

Miljöpolicy

Vi arbetar med miljöfrågor på ett sådant sätt att företagets tillverkningsprocesser, produkter och annan verksamhet utgör en så liten belastning som möjligt på miljön.

Vi skall fortlöpande utveckla ledningssystem, personal och andra resurser för att förbättra kvalitet, effektivitet samt identifiera, kvantifiera och minimera företagets miljöpåverkan.

Genom de rutiner som finns säkerställs att verksamheten bedrivs i enlighet med krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.