Kompetens

Kompetens handlar om kombinationen av kunskap, erfarenhet och förmåga. Vi vill att ett samarbete med oss ska karakteriseras av att vara nära, okomplicerat och målmedvetet. Därför har vi kontinuerligt investerat i både teknik- och kompetensutveckling.

I strävan efter flexibilitet och rationell produktion har vår organisation utvecklat en förmåga att ständigt arbeta med förbättringar. Ett engagemang som leder till framgång för våra kunder.

Tidigare hade vi eget gjuteri, idag har vi mycket goda samarbeten med ett flertal gjuterier och kan koncentrera vår verksamhet till den skärande bearbetningen. Erfarenheten från tiden med gjuteriet har medfört att vår kunskap utvecklats till en konkurrensfördel, vi vet hur gjutgods ska hanteras för att skapa rationell produktion med hög effektivitet.